Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Informacija

 Naujas mokyklos tinklalapio adresas http://www.raudenai.siauliai.lm.lt/jml3/index.php/naujienos

 

 

ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

MOKYKLINIO AUTOBUSO VAŽIAVIMO GRAFIKAS

Išvyksta iš: Iš ryto Išvyksta iš: Po pamokų
Pažižmėliai 7:07 Raudėnai 14.40
Švendriai 7:10 Švendriai 14:45
Raudėnai 7:15 Pažižmėliai 14:48
Girkautai 7:25 Raudėnai 14:55
Patyreliai 7:37 Girkautai 14:36
Kentraičiai 7:44 Patyreliai 14:48
Raudėnai 7.55 Kentraičiai 14:54

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE

Paskutinis skambutis

Birželio 3 dieną devyniems mūsų mokyklos 10 klasės mokiniams nuskambėjo paskutinis skambutis, priversdamas susimąstyti, kas išmokta, pasiekta. Pasipuošę ir truputį sutrikę susirinko dešimtokai į paskutinį iškilmingą renginį šioje mokykloje, kurį organizavo 8-9 klasių mokiniai vadovaujami mokytojos V. Lapėnienės. Direktorė Z. Bezarienė paskelbė mokslo metų pabaigą, pasveikino visus mokinius sėkmingai baigtais mokslo metais, palinkėjo gražių atostogų, o dešimtokams - kuo geriausios kloties ir  už pasiektus pasiekimus įteikė padėkas. Dešimtokus taip pat sveikino buvusi direktorės pavaduotoja ugdymui S. Kovėrienė, mokyklos tarybos pirmininkė V. Aleknavičienė, seniūnas A. Venckus.  Sėkmės linkėjo ir sveikinimą atsiuntė pirmoji 10 kl. mokytoja A.Paulauskienė. Gražiais ir prasmingais žodžiais sėkmės linkėjo ir atminimo dovanėles įteikė mokinių mamos. Draugus dainomis ir eilėmis pasveikino penktokai bei septintokai. Dešimtokai posmais, dainomis atsisveikino su draugais,  gėlėmis ir dovanėlėmis dėkojo mokytojams, techniniam personalui už rūpestį, pagalbą, suteiktas žinias, perskaitė linksmą testamentą, išdalindami turtą jaunesniems mokiniams. Akimirkos.

      Baigėsi vienas gyvenimo etapas, prasideda kitas... Sėkmės ir tiesaus bei prasmingo gyvenimo kelio, mieli dešimtokai!

                                                                                      10 klasės vadovė Birutė P.

Mokslo metus baigėme pamokomis kitur ir kitaip

Kai už lango šilta kaip liepos viduryje tikrai nesinori sėdėti mokykliniuose suoluose, spręsti uždavinius ar rašyti rašinius. Nuobodybės išvengti padeda ekskursijos ir integruotas mokymas.

Gegužės pabaigoje pasinaudojome mecenato Ramūno Karbauskio dosnumu, nemokama kelione jo įmonei priklausančiu autobusu, ir aplankėme Naisius ir Kryžių kalną. Naisiuose gidė priminė, kokias dievybes garbino senovės baltai, aplankėme skulptūrų parke, aptarėme, kuo ir kodėl skiriasi įvairių paukščių inkilėliai. Dauguma pirmą kartą pamatė žydinčius linus, linksmai pabėgiojome grandiozinės Baltų arenos šlaitu, visus sužavėjo žemaitukų veislės žirgai, kuriuos galėjome net paglostyti.

Kelionę tęsėme aplankydami Kryžių kalną: suradome prieš 18 metų mokyklos tikybos mokytojos iniciatyva pastatytą kryžių, pasimeldėme, norintys padėjo kryželius su savomis intencijomis.

Visą pusdienį vyko integruotas mokymas, vienu metu mokiniai turėjo etikos, etnokultūros, tikybos, gamtos ir istorijos pamokas.

Pradinių klasių mokiniai mokslo metus taip pat baigė netradicine veikla. Birželio 2 d. jie apsilankė Klaipėdoje. Vaikai plaukė keltu, apsilankė delfinariume, apžiūrėjo žvejo sodybą, laive įrengtą muziejų. Neišdildomų įspūdžių paliko laikas, praleistas prie jūros.

Su smagiais mokslo metų pabaigos įspūdžiais visi išsiskirstėme vasaros atostogų.

Raudėniškių sėkmė šalies konkurse

Švietimo ir mokslo ministerija mokslo metų pradžioje paskelbė konkursą, skirtą mokyklų bendruomenių stiprinimui. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė konkursui pristatė savaitės trukmės projektą, skirtą Kovo 11-ajai „Čia mano Lietuva”.

Kadangi vertinimui buvo pateikta daugiau kaip 300 projektų, sunku buvo tikėtis būti pastebėtiems. Vien Šiaulių apskrities švietimo įstaigos pateikė apie 40 projektų. Koks buvo džiaugsmas, kai mokykla gavo Švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės laišką, kuriame ji rašė, kad mokyklos projektas įvertintas labai gerai ir atrinktas tarp 20 geriausių šalies projektų. Atstovai iš 20 laimėjusių projektą ugdymo įstaigų buvo pakviesti į apdovanojimo ceremoniją Prienų rajone esančiame Visuomenės harmonizavimo parke. 15 mūsų mokyklos mokinių turėjo galimybę ten dalyvauti netradicinėse fizikos, biologijos, chemijos, technologijų pamokose, klausyti “X faktoriaus” laureatų koncerto.

Dovanų gavome 3 enciklopedijos „Didžioji Lietuva” tomus, kurie praturtins mokyklos biblioteką ir bus naudojami įvairių dalykų pamokose.

 

Projekas “Mano sėkmės istorija”

„Sėkmė neateina, ją pačiam reikia pasigauti.“

Fotomenininkas R. Treigys

Mokslo metams besibaigiant mūsų mokyklos mokiniai bandė suskaičiuoti savo laimėjimus, sėkmes ir džiaugsmus. Projektą „Mano sėkmės istorija“ užbaigėme bendru visų

Kiekvienos klasės mokiniai susiskirstė į keletą grupių: sportas, menas, mokslas ir hobis.

Kiekviena grupė kuo įvairesniais būdais stengėsi pristatyti savo pasiekimus. Džiaugėmės sporto varžybose gautų medalių ir taurių gausa, akį džiugino patys gražiausi mokinių meniniai darbai, vyresnieji sugebėjo grafiškai parodyti keliose mokslo olimpiadose dalyvavo ir kokius apdovanojimus laimėjo, o 10-okai net filmuką sukūrė apie savo sėkmes ir pomėgius.

Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys, nuo pirmoko iki dešimtoko, turėjo galimybę pasidžiaugti savo pačia didžiausia šių metų sėkme.

Tikimės, kad projektas taps kasmetiniu, juk papasakoti gerą žinią visada smagu.

Mokytoja Vaida Aleknavičienė

Mamos dienos minėjimas

Balandžio 29 dieną, mokykloje paminėta bene svarbiausio vaiko gyvenime žmogaus, Motinos, diena. Nuo dešimtos valandos ryto, mamos galėjo stebėti mokytojų vedamas pamokas bei sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, kurioms vadovavo pradinių klasių mokytoja Regina Skudrickienė. Koridoriuje buvo surengta 10 klasės mokinio T. Kirjano personalinių darbų paroda. 12 val. prasidėjo šventinis koncertas "Meilės laiškas mamai", kurį organizavo muzikos mokytoja R. Raulinaitienė. Ir patys mažiausi, ir patys vyriausieji sveikino savo mylimas mamas. Koncertą šauniai vedė septintokės Fausta ir Viktorija. Dainų ir eilėraščių išmokė muzikos mokytoja, šokius paruošė mokytojos V. Aleknavičienė ir A. Steponavičienė. Dešimtokai deklamavo  J. Marcinkevičiaus eiles (ruošė mokytoja S. Vaidemanienė). Visus sužavėjo mokyklos sveikuolių komandos pasirodymas(mokytoja V. Lapėnienė). Gražų pasirodymą mamytėms paruošė svečiai iš Raudėnų kultūros centro. Koncerto pabaigoje, vaikai mamoms įteikė dovanėles, kurias gamino patys su dailės mokytoja A. Stugiene.

     
     

Mokytoja Renata Raulinaitienė


Akcija ,,Tylos stebuklinga versmė“

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras Šiaulių r. įsijungė į akciją ,,Tylos stebuklinga versmė“ ir organizavo šias veiklas:

1) Radio laidelė. Balandžio 27 d. visi mokyklos mokiniai išklausė radio laidelę, skirtą Tarptautinei triukšmo supratimo 

2) ,,Tyli mankšta“. Balandžio 27 d. mokiniams buvo organizuota neįprasta mankšta – be muzikos ir žodinių nurodymų. Mankštai vadovavo rusų k. mokytoja Jelena Medvedeva. (Mokiniai kasdien daro mankštą po pirmos pamokos, tik įprastai ir mankštą veda patys pasikeisdami).dienai, kurios metu buvo kalbama, kaip žmogui kenkia triukšmas ir ką reikėtų daryti, kad triukšmo būtų mažiau. Laidelę vedė 8 kl, mokinė Gabija Prochorovaitė ir 9 kl. mokinys Irmantas Vilimas.

3) Renginys: ,,Tyla – tai auksas, kalba – sidabras“. Renginys vyko balandžio 28 dieną, jame dalyvavo 5—10 kl. mokiniai. Į renginį mokiniai atsinešė namų darbus - sukurtus plakatus: 5 kl. - ,,Tylos dieta“(integruota veikla į etiką ir tikybą), 6—7 kl. - "Kaip triukšmas kenkia ausims“(integruota veikla į anglų kalbą), 8—9 kl. "Triukšmo žala žmogaus  organizmui“ (integruota veikla į biologiją), 10 kl. "Triukšmo šal

tiniai“ ( integruota veikla į fiziką). Savo klasės sukurtą plakatą mokiniai pasikeitė su kitos klasės mokiniais ir turėjo jį papildyti bei pristatyti visai auditorijai.

Antroje renginio dalyje vyko viktorina ,,Tyla – gera byla“.

Renginys baigėsi refleksija, kurios metu mokiniai kalbėjo, kas jiems patiko, kas buvo nauja ir dar nežinoma, kas juos nustebino, kaip ginsis nuo triukšmo ir kaip gali prisidėti, kad triukšmo būtų mažiau jų nuolatinėje gyvenamoje aplinkoje.

Renginius organizavo sveikatos priežiūros specialistė Alma Lapinskienė ir mokytoja metodininkė Vilija Lapėnienė.


 

R e i š k i u padėką 4 klasės mokinei Irūnai Kačinskytei Šiaulių rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusiai I vietą.

R e i š k i u padėką mokytojai Almai Steponavičienei.

L. e. direktorės pareigas Vaida Aleknavičienė

Jurginės Raudėnuose

Štai ir išaušo jau šešioliktųjų Jurginių rytas Raudėnuose. Pilna mokykla prigužėjo mažų ir didelių jurginėtojų. Dvi valandas vyko netradicinės atviros pamokos, kurias vedė per dvidešimt lektorių: mokėmės gamtos mokslų, matematikos, kitų dalykų, šokome, dainavome, žaidėme liaudiškus žaidimus, siuvome, lipdėme iš molio, gaminome iš popieriaus, siūlų, įvairių medžiagų dirbinius, papuošalus, galų gale dūkome ir linksminomės, susiradome naujų draugų...

Po įvadinės dalies kas mašinomis, kas autobusais, o kas pėsčiomis pulkeliu keliavome į Jovitos ir Vidmanto Lubių sodybą Jurginių apeigoms: gyvulėlius išginti, draugystės duonelės paragauti, svogūnų pasodinti... Nors ir kaip maldavome dangaus giesmėmis ir dainelėmis neraudoti ir neverkšlenti, bet ši diena negailėjo staigmenų – nuo ryto nubyrėjus „ryžių“ krušai, perpiet lietutis ne krapnojo, o prauste prausė... Bet, kaip žinome, prie gero noro nėra blogo oro. Pliaupiant lietui sugužėjome į ištuštėjusią sodybos daržinę, kur prasidėjo linksmoji šventės dalis: susispaudę, susiglaudę draugiškai lyg žvirbliukai, vieni palypėję ant šieno rulonų aukščiau, kiti žemėliau sutūpę, pradėjome netradicinę atvirą pamoką pačioje netradiciškiausioje vietoje – daržinėje, juk ne kiekvieną dieną tenka šiais laikais čia susitikti. Ta proga dainavome liaudies dainas, juokavome, varėme žiemą iš kiemo, mat nusprendėme, kad prastai padirbėjome per Užgavėnes. Padėjo-lietus Prisikimšę pilvus ant laužo keptos kiaušinienės, svečių atsivežtų pyragų, žemaitiško kastinio grįžome į mokyklą tęsti toliau suplanuotų veiklų: reikėjo svečiams aprodyti savo valdas. Dešimt komandų su vietiniais profesionaliais gidais vaikščiojo, bėgiojo, ieškojo žymių Raudėnų miestelio vietų, susipažino ir įtvirtino savo žinias apie Raudėnų kraštą.

Baigus „rimtąją“ dalį su linksmybių prieskoniais ištvermingiausiųjų laukė šokiai Raudėnų kultūros namuose, naktinis žygis ir nakvynė mokyklos sporto salėje.

Tikimės, kad svečiai, grįžę namo, namiškiams turėjo ką papasakoti...

Diana Kirjanienė


 

   XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje Alytuje dalyvavo raudėniškis

 Balandžio 21-22 dienomis Alytuje vyko respublikinė mokinių dailės olimpiada. Šiaulių rajoną atstovavo dešimtokas Tadas Kirjanas iš Raudėnų mokyklos – daugiafunkcio centro su dailės mokytoja Alma Stugiene.

     Šiųmetės olimpiados tema – „Mano namai“. Ji skirta Vietos bendruomenių metams. Namai – ypatinga erdvė, žmogiškojo buvimo teritorija ir žmogaus dvasinio augimo sąlyga. Tai žmogaus prasmės ir vertės vieta, jos kodas.

     Olimpiada vyko Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Kaip ir kasmet, olimpiadoje dalyvavo visų Lietuvos regionų 8–12 klasių mokiniai. 2016 m. dailės olimpiadoje dalyvavo 75 šalies mokiniai.

      Pirmą olimpiados dieną mokiniai ir jų mokytojai susipažino su I ir II etapų kūrybinių darbų ekspozicija, portfoliais. Po šventinio atidarymo – psichogeografinis ėjimas į Alytaus dailės mokyklą. Ten tris valandas mokiniai piešė, tapė savo kūrybinius darbus. Tadas savo darbą atliko mišria technika ir panaudojo šrifto elementus.

      Mokytojams buvo organizuotas seminaras, diskusija, edukacijos.

      Antrąją dieną mokiniai pristatė atliktus kūrybinius darbus vertinimo komisijai.

      Mokiniai aplankė aukščiausią Lietuvos pėsčiųjų tiltą, susipažino su Alytaus miesto centru.

      Tadui tai nauja patirtis. Jis grįžo su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka, pilnas įspūdžių, gražių akimirkų. Sutiko daug bendraminčių iš kurių ir pasimokė. 


 

 

R e i š k i u padėką 8 klasės mokiniui Nedui Kirjanui Lietuvos moksleivių matematikos olimpiados rajoniniame ture užėmusiam I vietą.

 R e i š k i u padėką mokytojai Irenai Žalienei.

 

L. e. direktorės pareigas Vaida Aleknavičienė


Projektas „Žemė – mano namai“

Mokykloje visą savaitę įdomiai ir išradingai minėjome Žemės dieną. Koridoriaus sienas papuošė mokinių kurtos nuotraukos gamtos motyvais (V. Aleknavičienė), laiptinę – medelis, ant kurio mokiniai sukabino savo pasižadėjimus rūpintis aplinka.

Mokytoja V. Lapėnienė pravedė viktoriną, kurios nugalėtojai susirungė protų mūšyje „Žemė – mano namai“. Pradinukai aktyviai dalyvavo viktorinoje „Pavasaris pas mus“ bei integruotose veiklose „Velykėlės“ (A. Steponavičienė). Mažieji ieškojo paslėptų margučių su raidelėmis (D. Kirjanienė). Paminėta ir Teatro diena – visų klasių mokiniai inscenizavo dainas (R. Skudrickienė). Vyko knygelių paroda, piešinių ir netradicinių darbų parodos, kuriose buvo eksponuojami pamokų metu mokinių sukurti darbai (A. Stugienė). Visa mokykla įsijungė į eksperimentinę laboratoriją. Mažesnieji dalyvavo užsiėmime „Bandyk ir paaiškink“, o 8—10 klasių mokiniai tyrė šulinių vandenį (L. Kairytė). Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Išmanioji diena 2016“ (B. Petronytė ir I. Žalienė).

Visą savaitę trukusį projektą „Žemė – mano namai“ koordinavo mokytoja V. Lapėnienė. Veiklos buvo naudingos, įdomios, privertė kiekvieną susimąstyti, kad Žemė tikrai yra mūsų namai ir ją reikia branginti ir saugoti. Projekto akimirkos.

                                          Zita Bezarienė 


 

R e i š k i u  padėką 6 klasės mokiniui  Gyčiui Ivoškevičiui rajoniniame meninių darbų konkurse "Pasiklydę ornamentuose" laimėjusiam nominaciją už etniškiausią darbą.

 

R e i š k i u  padėką mokytojai Almai Stugienei.

 

Direktorė           Zita Bezarienė


 

 

R e i š k i u  padėką už dalyvavimą „Sveikuolių sveikuoliai“ II etape šiems mokiniams:

 

 

 

           Gabijai Prochorovaitei – 8 kl.

           Nedui Kirjanui – 8 kl.  

           Lukui Ivoškevičiui – 8 kl.

           Nedui Girdėnui – 7 kl.

           Faustai Stulpinaitei – 7 kl.

R e i š k i u  padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei ir sveikatos specialistei  Almai Lapinskienei.          

Direktorė           Zita Bezarienė


R e i š k i u  padėką 7 klasės mokiniui Nedui Girdėnui, 5–8 klasių moksleivių gamtos-biologijos olimpiados II etape užėmusiam II vietą.

R e i š k i u  padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

Direktorė           Zita Bezarienė


R e i š k i u  padėką 10 klasės mokiniui Vidmantui Jarockiui, 5-oje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“  užėmusiam I vietą.

R e i š k i u  padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

Direktorė           Zita Bezarienė


R e i š k i u  padėką 9 klasės mokiniui Tomui Zykui Respublikiniame tinklalapių kūrimo konkurse užėmusiam II vietą.

R e i š k i u  padėką mokytojai Birutei Petronytei.

Direktorė           Zita Bezarienė


 Įsimintina  kelionė į Vilnių

 Grupė mokytojų, mokyklos darbuotojų ir dešimtos klasės mokinių kartu su  Raudėnų kaimo   bendruomene lankėsi įsimintinoje kelionėje į Vilnių. Tai   mecenato Ramūno Karbauskio dovana Raudėnų bendruomenei, apie kurią pranešė Seimo narė Rima Baškienė, dalyvaudama   Raudėnų bibliotekos 65-erių metų jubiliejaus renginyje.

 Pirmiausia apsilankėme Lietuvos Respublikos Seime. Mus pasitiko Seimo narė Rima Baškienė bei jos padėjėjos  Miglė Savukaitė ir Dalia Rapnikaitė. Turėjome galimybę pamatyti, kur ir kaip dirba Seimo nariai – apžiūrėjome  vieną moderniausių Europoje parlamento salių, pabuvojome Kovo 11-osios salėje. Taip pat aplankėme konferencijoms, pasitarimams, susitikimams skirtas Algirdo Mykolo Brazausko , Lietuvos Tarybos, Konstitucijos sales. Ramybę ir susikaupimą  pajutome  apsilankę Jono Pauliaus II auloje.

       

Turėjome galimybę padiskutuoti su Seimo nariais Dalia Teišerskyte ir Povilu Urbšiu, visi pabendravome prie arbatos puodelio. Visos ekskursijos metu jautėme Seimo narės Rimos Baškienės ir jos padėjėjų nuoširdų rūpestį ir globą.

Kad jau atvykome į sostinę, tai nepraleidome progos pasigrožėti Vilniaus senamiesčiu, aplankyti Prezidentūros kiemelį, užsukti į Arkikatedrą baziliką, aplankyti Valdovų rūmus. Ekskursijos metu susipažinome su Valdovų rūmų muziejaus nuolatinėmis ekspozicijomis. Pirmoje ekskursijos dalyje sužinojome apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą valstybės bei Europos istorijos kontekste, pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, kurį gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir Vilniaus centre per 20 metų archeologų aptiktus unikalius radinius, pasakojančius apie mūsų istoriją.

        Visi ekskursijos dalyviai taria nuoširdų AČIŪ Seimo narei Rimai Baškienei ir mecenatui Ramūnui Karbauskui už puikią dovaną.

 Danutė Slavinskienė


Pavasario džiaugsmai

Maži ir dideli ruošiasi gražiausiai pavasario šventei - Velykoms. Vadovaujami dailės mokytojos Almos Stugienės savo darbeliais papuošime savo namus ir mokyklą.


R e i š k i u padėką Šaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių šaškių varžybose užėmusiems III vietą:

Erlandui Grudžinskui – 10 kl.

Ričardui Glodeniui – 10 kl.

Tadui Kirjanui – 10 kl.

Orintai Duseikaitei – 7 kl.

R e i š k i u padėką mokytojui Ramučiui Navickui.

Direktorė           Zita Bezarienė


Viktorina ,,Sveikos mitybos kodas“

Kovo 10 dieną mūsų mokykloje vyko viktorina ,,Sveikos mitybos kodas“. Ši viktorina skirta ugdyti sveikos gyvensenos, sveikos mitybos įpročius, populiarinti sveikos mitybos mokymąsi visą gyvenimą. Dalyvauti viktorinoje buvo pakviesti 5—8 klasių mokiniai. Įdomias ir nuotaikingas užduotis paruošė mokyklos sveikatos specialistė Alma Lapinskienė, organizuoti ir vertinti viktoriną padėjo mokytojos Vilija ir Vaida.

Mokiniai pasiskirstė į keturias mišrias komandas ir pasivadino: ,,Viči koldūnai“, ,,Svajonių komanda“, ,,Česnakai“ ir ,,Obuoliukai“. Pirmoji užduotis buvo testas, jį geriausiai pavyko atlikti ,,Česnakų“ komandai. Antroji užduotis - ketureilio kūrimas. Štai ką rašo ,,Svajonių komanda“:

Valgyk duoną, valgyk košę,

Gausi vitaminų dozę.

Sveiką gyvenimo būdą propaguok

Ir be galo daug sportuok!

Dar mokiniai turėjo atspėti 12 prekinių ženklų, teisingai sudėlioti mitybos piramidę, patvirtinti duotus teiginius ar juos paneigti. Visas šias užduotis geriausiai sekėsi atlikti komandai ,,Viči koldūnai, “kuri ir tapo nugalėtoja.

Mokiniai buvo apdovanoti lankstinukais, ekologiškais obuoliais, saldumynu, geros nuotaikos doze, o, svarbiausia, kiekvienas mokėsi kurti sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos pagrindus.

Mokytoja Vilija Lapėnienė


Projektas „Čia mano Lietuva“ Raudėnuose

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras, seniūnija, Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Raudėnų filialas ir miestelio biblioteka organizavo bendrą projektą „Čia mano Lietuva“, skirtą Kovo 11-osios paminėjimui.

Visą savaitę Raudėnuose vyko įvairūs renginiai. Miestelio bibliotekoje veikė Raudėnų MDC mokinių piešinių ir plakatų paroda „Aš myliu Lietuvą“, kurią organizavo dailės mokytoja metodininkė A. Stugienė.

Pirmadienį visi susirinko mokykloje, kur buvo atidaryta mokinių sukurtų skulptūrų Lietuvai paroda, vyko netradicinio ugdymo diena, kuriai vadovavo matematikos mokytoja metodininkė I. Žalienė. Užsiėmimus apie Lietuvą ir jos istoriją vedė ne tik mokytojai, bet ir Raudėnų bibliotekininkė D. Slavinskienė, kultūros centro Raudėnų filialo direktorė L. Aušbikavičienė.

Antradienį vyko mokinių ir gyventojų susitikimas su istoriku, literatu kuršėniškiu Jonu Kiriliausku, kurio metu dalintasi mintimis apie Lietuvą ir kūrybą. Mokiniai skaitė savo sukurtus ese, o svečias labai įdomiai papasakojo ne tik apie save, bet ir apie Raudėnų kaimą XX a. pradžioje.

Susitikimą organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Veidemanienė. Po susitikimo mokyklos direktorė Z. Bezarienė mokinių tėvelius pakvietė į visuotinį susirinkimą „Kas lemia vaiko sėkmę?“

Trečiadienį mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojo T. Žiliaus, žiūrėjo ir aptarė kino filmą „Ketvirtasis prezidentas – partizanas Jonas Žemaitis“.

Įdomiausia diena laukė ketvirtadienį. Visi norintys ir galintys buvo pakviesti į I-ajį sveikatingumo bėgimą Raudėnų miestelio gatvėmis. Trasą paruošė ir bėgimą organizavo kūno kultūros mokytojas metodininkas R. Navickas. Susirinko mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, Raudėnų įmonių ir įstaigų atstovai, sporto klubo „Raudėnai“ nariai, seniūnijos gyventojai. Seniūnui A. Venckui pasveikinus bėgimo dalyvius, į Raudėnų gatves išbėgo virš 70 bėgikų. Visus, įveikusius trasą, pasitiko mokyklos direktorė Z. Bezarienė, apdovanojo medaliais ir pakvietė seniūnijos salėje žiūrėti Šiaulių rajono III-ojo amžiaus universiteto teatro fakulteto spektaklio.

Raudėniškiai prasmingai ir įdomiai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Silvija Grinienė

Šios savaitės akimirkos.


Komandinėje geografijos olimpiadoje III vieta

Vasario 23 dieną Kuršėnų Pavenčių mokykloje vyko Šiaulių r. komandinės geografijos olimpiada. Olimpiados tema - ,,Globalinės problemos “buvo paskelbta prieš mėnesį. Mūsų mokyklos garbę gynė keturi mokiniai: Vidmantas Jarockis – 10 kl., Svajūnas Deniušis – 10 kl., Tomas Zykas – 9 kl., Irmantas Vilimas – 9 kl. Šie mokiniai ne tik gerai žino geografijos kursą, bet ir patys domisi, skaito, seka pasaulio ir Lietuvos įvykius, ko ir reikėjo olimpiados metu kovojant su konkurentais.

Raudėniškiams pavyko iškovoti prizinę III vietą. Sveikinu ir džiaugiuosi, kad vaikinai nepabūgo ,,susigrumti“su stipriausiais rajono geografais ir jiems pavyko aplenkti dar 8 komandas. Be visų šių malonių pasiekimų mokiniai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, daug sužinojo ir smagiai praleido laiką.

 

Geografijos mokytoja-metodininkė Vilija Lapėnienė


R e i š k i u padėką 10 kl. mokiniui Vidmantui Jarockiui Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etape „Afrika – gamtos įvairovės, negandų žemynas“  užėmusiam I vietą.

 

 R e i š k i u padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

 

Direktorė Zita Bezarienė

 


„Sukas sukas malūnėlis“

Laukėm laukėm svetelių prie savo malūno ir sulaukėm. Į Raudėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą sugužėjo daug Šiaulių rajono pradinių 

klasių mokinių, nes čia jau trečius metus vyko edukacinis renginys „Sukas sukas malūnėlis“.

Kiekvienais metais mes susipažįstame su viena iš lietuvių tautosakos rūšių - ankstesniais metais kalbėjome apie dainas, pasakas, o šiemet susipažinome ir prisiminėme smulkiąją tautosaką. Apie tai, kas yra smulkioji tautosaka, papasakojo direktorė Zita Bezarienė. Po to visi mokiniai dalyvavo varžytuvėse, kurias vedė renginio sumanytoja, mokytoja metodininkė Alma Steponavičienė ir vyresnioji mokytoja Regina Skudrickienė.

  Renginį sudarė 2 dalys. Pradžioje mokiniai susipažino su smulkiąja tautosaka, visi dalyvavo varžytuvėse, o vėliau praktiškai išbandė visokius amatus, dalyvavo „Kūrybinėse dirbtuvėse“. 

 

Antroje renginio dalyje atvykę svečiai mokėsi įvairių amatų, kuriuos demonstravo Kuršėnų kūrybos namų būrelių vadovai. Rita Kuodienė 

Atvykę mokiniai ir mokytojai renginį įvertino puikiai, ir sekančiaismetasi visi žadėjo vėl sugrįžti į Raudėnus, kad galėtų vėl sukti malūnėlį.mokė lipdymo iš molio, Marytė Janulienė pynė darbelius iš siūlų, Rasa Balčiūnienė mokė karoliukų vėrimo paslapčių, Janina Dmitrijeva antrines žaliavas pavertė gražiais darbeliais, Raimondas Baškys mokė medžio darbų.

Kaip pasidaryti pievų gėlių parodė mokytoja metodininkė Alma Stugienė, o su Regina Skudrickiene vaikai išmoko padaryti gražių žmogeliukų. Alma Steponavičienė mokė vaikus pasidaryti dovanų maišelius. Buvo suruošta darbelių paroda.

Alma Steponavičienė


Vasario renginiai mokykloje

Vasario 14-ąją mokykloje organizuotas renginys, skirtas Vasario 16-ajai ir šv. Valentino dienai. 5—10 klasių mokiniai dalyvavo „Širdžių parade“- ant didelių širdies formos lapų rašė linkėjimus, eilėraščius apie meilę Tėvynei, šeimai, žmogui... Tie plakatai papuošė mokyklą. O koridoriuose pakvipo skaniau

siais pyragais- visi rinkomės į Meilės pusryčius. Susėdę prie staliukų, gerdami arbatą mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai atsakinėjo į renginio vedėjų Gabijos ir Elingos užduodamus šmaikščius klausimus, skaitė eiles, prisiminė Lietuvos istoriją. 

Renginio dalyvius sužavėjo 10 klasės parengta kompozicija J. Marcinkevičiaus žodžiais.

Visiems kartu buvo gera ir jauku, pasijutome esantys viena didelė šeima... 

Dėkojame mokytojai S.Veidemanienei už įdomią idėją ir pagalbą ją įgyvendinant.

 

„Grįžkite, paukšteliai, Pavasaris jau!”

     Tokiu žaismingu pavadinimu rajono moksleivius sukvietė Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda – konkursas Kuršėnų Kūrybos namuose.

     Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dailės ir technologijų metu sukūrė konkursui originalių meninių darbų.

     Parodoje dalyvavo 6—7 klasių mokiniai, kurie kūrė batikinius paveikslus “Pavasaris” ir kolektyvinę puokštę iš spalvoto popieriaus. Už savo kūrinius jie apdovanoti padėkomis.

       

     Dešimtos klasės vaikinai parodai pristatė fitodizaino technika sukurtus paukščius iš liepų žiedų burbuliukų, dumplainių ir aguonų galvučių. Jiems įteikta Nominacija už gamtinių medžiagų

     Įvertinimai paskatino ir įpareigojo kurti, bei dalyvauti parodose ir konkursuose.

                                                                                         Mokytoja Alma Stugienė

Atmintis gyva, nes liudija

Ant balto sniego krito kraujo lašai –

Lyg raudonos gėlės sužydėjo –

Tai mūsų skausmas ir mūsų kančia,

Mes nepamiršom – nors jau 25 metai praėjo!

Šiandien vėl prisiminėme tą baisiąją Sausio 13-osios naktį prieš 25-erius metus, kai buvo pralietas nekaltų žmonių kraujas, kai jie žuvo nuo priešų kulkų, buvo traiškomi tankų vikšrais.

Kaip ir kasmet, visa mokyklos bendruomenė įsijungėme į visuomeninę akciją “Atmintis gyva, nes liudija”. Rytą pradėjome įžiebdami žvakeles mokyklos languose, pirmąją pamoką skyrėme žuvusiųjų atminimui pagerbti, gyvųjų liudininkų prisiminimams išklausyti, jaunosios kartos pilietiškumui ugdyti. Skambėjo eilės apie Lietuvą, sausio 13-ąją, visur ir visada tinkančios liaudies dainos. Klausėmės trijų Raudėnų kaimo gyventojų V. Bružo, J. Vaikaso, V. Lubio prisiminimų ir kartu išgyvenome tos nakties siaubą, patirtą budint prie televizijos bokšto. Kaip ir kiekvienais metais, mokyklos direktorė paskaitė ištrauką iš liudininkų atsiminimų knygos.

Renginį organizavo Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė, Raudėnų bibliotekos darbuotoja D. Slavinskienė ir Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Raudėnų filialo darbuotojai.

Metodinė diena Raudėnuose

Vieną gražią snieguotą dieną Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras sulaukė svečių iš Gilvyčių mokyklos. Abiejų mokyklų mokytojai dalyvavo metodinėje dienoje „Geros pamokos paslaptys“. Po ekskursijos po mokyklą, pažinties su muziejumi, pedagogai susėdo prie apskrito stalo. Jie dalijosi patirtimi apie tai, kaip organizuoti sėkmingą pamoką.

Raudėniškiai pristatė sudominimo būdus pamokoje (I. Žalienė, B. Petronytė), visi praktiškai išbandė aktyviuosius mokymo metodus (organizatorės A. Lučinskienė, D. Kirjanienė). Mokytojos S. Veidemanienė ir V. Lapėnienė supažindino su netradicinių erdvių panaudojimo galimybėmis, E. Jocienė ir Z. Bezarienė kalbėjo apie individualios pažangos stebėjimą pamokoje. T. Žilius pristatė savo patirtį vertinant mokinius.

Gilvyčių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Slavinskienė pristatė pranešimą apie pamokos uždavinių formulavimą. L. Kairytė ir J. Šilkauskienė pasidalino patirtimi apie dalykų integraciją pamokose ir projektinę veiklą „Pamokos kitaip“. Mokyklos bibliotekininkė R. Rimeikienė papasakojo apie bibliotekos indelį organizuojant ugdymo procesą ir pristatė Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius bei Metų knygos rinkimų projekto veiklą.

Metodinė diena visiems buvo naudinga, suteikė naujų žinių, leido pasidalinti patirtimi su kolegomis. Kitas susitikimas pavasarį planuojamas Gilvyčiuose, kur abiejų mokyklų mokytojai vėl susirinks aptarti svarbių švietimo klausimų.

Žodis skriaudžia, žodis glaidžiaŠventiniai meniniai žiemos akcentai

 Mokykla prieš kiekvienas šventes „pakeičia savo rūbą“. Kalėdinis ir prieššventinis naujametinis laikotarpis šiais metais buvo kitoks. Languose šypsosi nykštukai. Pirmo aukšto foje lubos pasipuošė dekoratyviais pusnynų ornamentais ir žaismingais burbulais. Stenduose baltų karpinių kompozicijos žavi žiemiškais motyvais, kuriuos „supa“ snaigės. Antro aukšto langų vitražai primena žiemos rimtį. Visai tai sukūrė darbščios 5-10 klasių mokinių rankos dailės ir technologijų pamokų metu. Mokiniai puošė savo mokyklą ir laukė švenčių, dovanų, atostogų.

 Eglutes mokiniai piešė iš knygų, o piešinius išeksponavo Raudėnų bibliotekoje.

Pasidžiaukite visi kartu užfiksuotose fotonuotraukų akimirkose.


Kalėdinis sporto turnyras

    Paskutinę dieną prieš žiemos atostogas 5—10 klasių mokiniai buvo pakviesti į Kalėdinį sporto turnyrą. Jį organizavo mokinių tarybos nariai, padedami mokytojos Dianos Kirjanienės.

      Per antrąją pamoką mokiniai susėdo papuoštuose kabinetuose su savo auklėtojomis prie šventinių stalų - keitėsi dovanėlėmis, žaidė žaidimus, sakė linkėjimus. Po to visi susirinko 1 aukšto foje. Mokinius pasveikino mokyklos direktorė Zita Bezarienė. Ji palinkėjo sėkmės varžybose, pristatė šventės svečius - buvusius mokyklos mokinius, kurie atvyko teisėjauti sporto turnyrui.Tylos minute buvo pagerbtas prieš mėnesį miręs kūno kultūros mokytojas Valerijus Traškinas. Dėl jo netekties ir buvo atsisakyta triukšmingos šventinės diskotekos. Ant mokytojo kapo mokinių tarybos nariai ir mokyklos tarybos pirmininkė mokytoja Vaida Aleknavičienė uždegė žvakutes. Aptarę turnyro eigą, sudainavę mokyklos himną visi skubėjo į sporto salę, kur vyko krepšinio, futbolo, smiginio, kvadrato varžybos. Teisėjavo buvę mokiniai - Kazimieras Lubys, Karolina Lubytė, Svajūnas Kasparavičius, Deividas Galdikas, Deimantė Galdikaitė, Audronė ir Monika Teresiūtės, Tadas Vaičiulis. Po varžybų visi susėdo prie bendro stalo, vaišinosi ir klausėsi studentų pasakojimų apie jų mokslus universitetuose, kolegijose, kitose mokyklose, patarimus dabartiniams dešimtokams ir kitiems mokiniams.

       Po renginio visi linksmai nusiteikę išsiskirstė namo- laukė ilgos žiemos atostogos.


 

Išvyka į  kalėdinę Klaipėdą

Pirmajam trimestrui pasibaigus susumavome pažangumo ir lankomumo  rezultatus. Kaip ir visada, vieni mokiniai džiaugiasi savo rezultatais, o kiti  planuoja pasistengti ateityje. 5-10 klasių mokiniai, parodžiusieji geriausius mokymosi ir lankomumo rezultatus, buvo paskatinti nemokama kelione į Klaipėdą.

Išvykoje dalyvavo penkiolika mokinių. Visi buvome linksmai nusiteikę, tad kelionė iki Klaipėdos neprailgo. Pirmiausiai sustojome Senojoje perkėloje, esančioje visai netoli senamiesčio: pasigrožėjome Kuršių mariomis, į jas įtekančia Danės upe, žiemai pastatytomis jachtomis ir kateriais bei atokiau prišvartuotais didžiuliais krovininiais laivais. Vėliau apžiūrėjome senamiestį ir Teatro aikštę. Irmantas ir Vidmantas mums papasakojo aikštės, joje esančių pastatų ir Taravos Anikės istoriją. Nustebino faktas, kad Antrojo pasaulinio karo metais į Klaipėdą atvykęs Adolfas Hitleris iš Dramos teatro balkono sakė kalbą. Pasidžiaugę Kalėdų šventėms papuoštu senamiesčiu pėsčiomis perėjome tiltu per Danės upę, pakeliui apžiūrėjome centrinio Klaipėdos pašto interjerą, pasigrožėjome įspūdinga pastato  architektūra. Aplankėme laikrodžių muziejaus ekspoziciją. Gidai buvo užsiėmę, todėl mokiniams patiems teko skaityti informacinius stendus ir dar į mokytojų pateikiamus klausimus atsakinėti. Keista pasirodė tai, kad senovėje norint tapti laikrodininku, reikėdavo mokytis pas meistrus septynerius metus, tada pagaminti savo laikrodį ir tik tada, gavus meistrų pritarimą, galėjai imtis savarankiškai remontuoti laikrodžius.

Viešnagę Klaipėdoje baigėme apsilankymu „Akropolio“ prekybos ir pramogų centre, kur pasidžiaugėme šventinėmis dekoracijomis ir nupirkome lauktuvių namiškiams.

Kelionė buvo neilga, bet turininga.

Mokytoja metodininkė Vaida Aleknavičienė


 

 

 

POPIETĖ „ADVENTO VAINIKAS ŠVIESOS DIENAI“

Tyliais Advento vakarais

Prisėsiu jaukiai po langais,

Ir kaip vaikystėje kadais,

Išpuošiu langus angelais...

                                  /Autorius nežinomas/

Susirinkome ir mes, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, mokytojai, darbuotojai, tėveliai ir seneliai, į gražiai, šventiškai išpuoštą mokyklą (mokytoja A. Stugienė) į Adventinę popietę, skirtą Advento pradžiai ir Šviesos dienai paminėti. Mokytojos A. Lučinskienės padedami pynėme Adventinį vainiką, vėliau mokytoja A. Steponavičienė pakvietė mus minti mįsles, žaisti Adventinius žaidimus. 
Džiugu, kad mūsų nepamiršo ir mokytoja J. Lubienė – atvykusi į svečius ji mokė mus Kalėdinių burtų, kartu dainavome Adventines dainas. Sveikinimo žodį tarė moyklos direktorė Z. Bezarienė. Renginio pabaigoje visi uždegėme žvakutes ir išsakėme savo linkėjimus draugams, mokytojams, tėveliams, sau patiems. 
Labai džiaugiamės, kad į mūsų popietę atėjo tėveliai ir seneliai, mes jų visada laukiam savo mokykloje ir renginiuose. Ačiū jiems.

Mokytoja A. Lučinskienė

       
       

Uždekime šviesos ir draugystės žibintą

Gruodžio 10 dieną Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių tarybos nariai susiruošė į tradicinį adventinį susitikimą su Dabikinės specialiosios mokyklos mokiniais. Draugystė tarp šių dviejų mokyklų jau tęsiasi senokai, atšventėme penkerių metų draugystės jubiliejų. 

       

Išvykai kruopščiai ruošėmės: pasigaminome draugystės žibintus (padėjo dailės mokytoja metodininkė Alma Stugienė), paruošėme adventinę programėlę (padėjo etnokultūros mokytoja metodininkė Jovita Lubienė), o savo ištikimuosius draugus nudžiuginome Kalėdų senelio dovanomis.

Svečiuose mus nustebino šventiškai papuošta aplinka ir šiltas priėmimas.  Lavinamųjų klasių mokiniai  ir jų mokytojai paruošė specialiai šiam jubiliejui skirtą programėlę. Dovanų gavome ypatingą paveikslą ,,Linkėjimai iš širdies“.Tokį patį susitikimo metu turėjome pagaminti ir mes – tai buvo šventinė staigmena. Vėliau vaišinomės, prisiminėme įspūdingiausias draugystės akimirkas, lankėmes mokinių gyvenamosiose patalpose, pabuvojome sensorinio lavinimo kambaryje, kuris paliko neišdidldomą įspūdį.
Dėkojame Dabikinės specialiosios mokyklos administracijai, mokytojams, auklėtojams ir visiems mokiniams už gražią šventę. Džiaugiuosi, kad mūsų mokiniai sugebėjo priimti ,,kitokius mokinius“, mokinius su negalia, stengėsi suprasti jų gyvenimą ir užmezgė artimus ryšius su savo naujais draugais.

                                                                          Biologijos-geografijos mokytoja metodininkė Vilija Lapėnienė 


 
Renginys ,,AIDS geriau žinoti“ skirtas pasaulinei AIDS dienai
Gruodžio 4 dieną Raudėnų mokykloje-daugiafunkciame centre buvo organizuotas protmūšis ,,AIDS geriau žinoti“. Žaisti šį intelektualų žaidimą, integruotą į biologijos ugdymo kursą, 8-10 klasių mokinius pakvietė mokyklos sveikatos specialistė Alma Lapinskienė ir biologijos mokytoja Vilija Lapėnienė.
Mokiniai buvo supažindinti, kokia proga organizuojamas žaidimas, pristatyta trumpa informacija apie Pasaulinę AIDS dieną. Žaidimui mokiniai susiskirstė į keturias mišrias komandas, kurias išsirinko komandų kapitonai. Žaidimo dalyviai turėjo atsakyti į 12 klausimų ir išklausyti įdomią ir naudingą informaciją, kurią pasiūlė Švietimo ir komunikacijų skyrius, užkrečiamų ligų ir AIDS centras. Mokiniai noriai dirbo grupėse, susipažino su naujausia informacija apie ŽIV\AIDS Lietuvoje ir pasaulyje.
Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad pirmąją vietą užėmė Svajūno Deniušio (10 kl.) komanda, kurioje dar buvo Tomas Zykas (9 kl.), Erlandas Grudžinskas (10 kl.), Gabija Prochorovaitė (8 kl.), Arūnė Mažeikaitė (8 kl.).  Likusios komandos labai nedaug atsiliko nuo prizininkų. Visi žaidę mokiniai gavo po nedidelį prizą, o nugalėtojų komanda buvo paskatinta dar ir dešimtukais.
Refleksijos metu paaiškėjo, kad mokiniams patiko renginys. Jie pripažino, kad išgirdo įdomios ir vertingos informacijos, kurios dar nežinojo, kuri privertė susimąstyti.
Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro biologijos-geografijos mokytoja metodininkė
Vilija Lapėnienė
l

 
 
Kaip norisi susigrąžinti tuos, kuriuos pasiėmė dangus...
Taip norisi akimirką matyt jų veidus
Ir vėl pažvelgt į jų akis...
Taip norisi jiems pasakyt tik tris žodžius
Ir vėl paleist dangun pas skrendančius paukščius...
Mielieji,
Nepaprastai sunki mums visiems buvo ši savaitė. Mokytojo Valerijaus netektis privertė visus susimąstyti apie žmogaus būties prasmę ir gyvenimo trapumą. Dėkoju visiems, liūdną valandą palaikiusiems šeimą ir padėjusiems palaidoti mylimą Mokytoją...Tikiu, kad mūsų mokiniai pasieks dar ne vieną pergalę sporte­ tegul tai bus Mokytojo atminimui. Į kitą darbą išėjo mokytoja Jovita - gaila, kad neišleidome jos taip, kaip planavome­ Pyragų diena neįvyko... Likimas kartais visiškai netikėtai pakoreguoja planus. Baigiasi metai­ tikėkime, kad ateinantys bus mums visiems geri, dosnūs ir prasmingi. Linkiu visiems stiprybės ir susitelkimo­ mes dabar turim būti dar vieningesni, dar draugiškesni ir palaikantys vieni kitus. Laukia dideli iššūkiai, bet mes juos bendromis jėgomis tikrai įveiksime.
 
Jūsų direktorė Zita Bezarienė

Bebras
Jau skelbiami Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ I - ojo etapo rezultatai. Konkursas įdomus tuo, kad į jį gali įsijungti visos mokyklos ir bet kurio amžiaus vaikai. Mūsų mokykloje galimybę parodyti savo mąstymo galias turėjo visi konkurso dieną pamokose buvę mokiniai.  Labai aukštų rezultatų nepasiekėme, tačiau pasidžiaugti turime kuo:
Irūna Kačinskytė 4 kl. - 1 vieta rajone
Eva Girdenaitė 4 kl. - 3 vieta rajone 
Nedas Adomaitis 4 kl. - 8  vieta rajone
Tomas Gabrilavičius 4 kl. - 10 vieta rajone
Greta Tekoriute 4 kl. - 6 vieta rajone
Gytis Ivoškevčius 6 kl. - 10 vieta rajone
Tadas Kirjanas 10 kl. - 1 vieta rajone
Derikas Baubkus 10 kl. - 3 vieta rajone
Ričardas Glodenis 10 kl. - 4 vieta rajone
Justinas Jarockis 10 kl. - 8 vieta rajone
Vidmantas Jarockis 10 kl. - 9 vieta rajone

Tėvų klubo renginys Aukštelkėje
Lietingą penktadienio vakarą grupė mūsų mokyklos mokinių ir jų mamų dalyvavo Tėvų klubo renginyje Šiaulių r. Aukštelkės mokykloje. Labai džiaugiamės mūsų socialinių partnerių kvietimu dalyvauti renginyje „IT naktis Aukštelkės mokykloje“, nes vakaras buvo labai įdomus ir naudingas. Klausėmės pranešimų apie muziką ir informacines technologijas, dalyvavome Robotikos akademijos  užsiėmimuose, mamos klausė M. Breivos paskaitos apie IT ir šiuolaikinį jaunimą. Laikas svečiuose neprailgo, išsivežėme puikius įspūdžius.

Konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“
2015 m. lapkričio 18 d. 10.00 val. Kuršėnų Pavenčių mokykloje vyko tarptautinio konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ pirmasis etapas. Konkursą organizavo Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos biuras. Konkurso, vykdomo trimis etapais, tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant komandoje. Mūsų mokyklos garbę gynė komanda, kurią sudarė 7 kl. mokiniai: Fausta ir Nedas, 8 kl. mokiniai: Gabija, Nedas, Lukas, sveikatos specialistė Alma Lapinskienė ir mokytoja Vilija Lapėnienė. Konkurse reikėjo atlikti šias užduotis:
I. užduotis  -  prisistatymas  3 min
II. užduotis -   judėjimo užduotis;
III. užduotis – testas, viktorina, klausimai ir atsakymai sveikos gyvensenos tematika;
IV. komandų kapitonų rungtis;
V. praktinės užduotys sveikos gyvensenos klausimais;
VI. užduotis žalingų įpročių prevencijos tema;
VII. užduotis žmogaus saugos tema;
VIII. užduotis mokytojui ir sveikatos priežiūros specialistui.
Mūsų komanda 7—8 kl. grupėje tapo nugalėtoja ir patenko į  konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ antrąjį etapą, kuris vyks Šiauliuose.
Šeimų sporto šventė
Mokykloje vyko sporto šventė "Mama, tėtis ir aš", kurioje dalyvavo 8 šeimos. Renginio dalyviai  puikiai praleido laiką - varžėsi  estafetėse, žaidė kvadratą, o kadangi visų komandų  rezultatai buvo puikūs, tai  neliko nė vienos šeimos be apdovanojimo.Visoms komandoms įteiktos taurės ir diplomai. Renginį organizavo kūno kultūros vyr. mokytojas Valerijus Traškinas, jam padėjo klasių auklėtojos. Šventės akimirkos.
Rudenėlio šventė „Morkų balius“
Gelsvomis parugėmis nubėgo basakojė vasara. Spalvotų lapų kilimu atskubėjo ruduo... Neseniai Raudėnų mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Rudenėlio šventė „Morkų balius“. Renginį organizavo ir vedė 1—2 klasių mokytoja Regina Skudrickienė. Dalyvavo ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bei 1—4 klasių mokiniai su mokytojomis. Prieš renginį buvo surengta paroda - darbeliai iš rudens gėrybių. Mokinių galvas puošė karūnos: morka, obuolys, kriaušė, pomidoras, kopūstas, vyšnia ir daug kitų. Šventės pradžioje vaikai su mokytoja aptarė rudens požymius ir juos parodė judesiais (krenta lapai, pučia vėjas, lyja lietus, šalta). Taip pat  turėjo atpažinti medžių lapus. O su muzikos mokytoja padainavo dainelę „Rudenėlis“.
Mokytoja Regina minė mįsles, o atsakymai buvo vaisių ir daržovių pavadinimai. Dalyviai - „obuoliukas“, „kriaušė“, „slyva“, „agurkas“, „kopūstas“, „morka“, „svogūnas“ deklamavo eilėraščius apie šiuos vaisius ir daržoves. 6—7 klasių mergaitės vaikučius pavaišino morkų saldainiais. Mažiausieji pašoko šokį „Du gaideliai“. Irūna padeklamavo eilėraštį „Daržovių puota“. Teko ir pasportuoti – reikėjo įmesti bulvę į kibirą. Prizas – morkų traškučiai. Aptarė, kuo naudingos morkos. Renginio pabaigoje vyko refleksija. IPUG, 1—2  ir 3—4 klasės gavo plakatus, kuriuose nupiešė, ką girdėjo, veikė, sužinojo per šventę. Po to mokytoja kartu su vaikais aptarė piešinius. Ir vėl gavo morkų saldainių bei padėkas už dalyvavimą „Morkų baliuje“!
Logopedė, specialioji pedagogė Erika Jocienė
Svečiai
Š. m. spalio 14 d. mokykloje lankėsi Šiaulių dramos teatro aktoriai I. Norkutė ir A. Žvinys. Jų apsilankymo tikslas-  supažindinti vaikus su teatro menu, skatinti jų domėjimąsi kultūra, menu, vystyti ir lavinti meninį vaikų suvokimą. Edukaciniame užsiėmime dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Vaikai noriai bendravo su aktoriais, kartu žaidė, kūrė pasaką ir patys vaidino. Buvo linksma ir smagu! Šventės akimirkos.
Pamoka gamtoje
Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai vyko į Telšių rajono Jomantų pažinimo taką, kur vyko integruota pasaulio pažinimo, su lietuvių kalba pamoka.
 
Mokytojos Alma Steponavičienė ir Regina Skudrickienė mokiniams išdalino užduotis, kurias mokinai turėjo atlikti miške. Reikėjo surasti objektus ir su jais susipažinti, surinkti gamtinės medžiagos darbeliams.
Mokiniams patiko Šaltinėlis, Triliemenis Ąžuolas, Didysis Jomantų akmuo, ant kurio galėjo užlipti, mūsų visų užteko apjuosti rankomis šį 13 metrų skersmens akmenį.
Labiausiai vaikams patiko kliūčių ruožas, supynės ir paslaptingas takas. Čia savo jėgas ir drąsą išbandė, nusileisdami žemyn lynu.
 
Mokiniams labai patiko pamoka gamtoje, daug sužinojo, patyrė puikių emocijų, gerai pasportavo, pajudėjo, pakvėpavo tyru oru.
 
Mažųjų konferencija
Mergaičių pranešimai buvo, tai jų pademonstruoti bandymai. Irūna Kačinskytė pamokė savo bendraamžius, kaip reikia nublizginti monetas, panaudojant actą ir druską. O Smiltė Mažeikaitė įrodė, kad niekur nėra tuštumos, ją užpildo oras, tai yra ir  oras užima vietą. Už bandymų pristatymą, mergaitės buvo apdovanotos padėkomis. Mokinės labai džiaugėsi savo darbais ir kitų mokinių skaitytais pranešimais.
Mokytoja Alma Steponavičienė su mokytojomis pasidalino savo patirtimi apie „Modelino“ gamybą (Jo gaminimo būdą rado internete) ir jo panaudojimą vaikų kūrybiniam ugdymui.
 
Apie projektą
 
2015 metų spalio 13 dieną   Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 8—10 klasių mokiniams pristatė naują projektą ,,Verslo ir amatų akademija“, įgyvendinamą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bazėje, kurį finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas (angl. Bill & Melinda Gates Foundation). Jame numatomas Lietuvos bibliotekų praktikoje dar netaikytas jaunimo verslumo mokymas ir mažų verslo erdvių sukūrimas bibliotekose, jas pritaikant norintiems pradėti savo verslą.
 
Jaunimo darbo centro atstovė pateikė keletą praktinių užduotėlių, kaip pažinti save ir papasakojo, kokių savybių reikėtų verslininkui.
 
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro atstovė supažindino su verslo padėtimi rajone.
 
Fitodizainui priemonės ir medžiagos iš gamtos
Tereikia išeiti į kiemą, parką, sodą – medžiagos kūrybai neapsakomai daug ir įvairios. Tačiau ją reikia pamatyti, surinkti, tinkamai panaudoti, pritaikyti ir „prakalbinti“, pateikti ir būtinai pasidžiaugti. Paprasčiausias žolės ar medžio lapas gali tapti meno kūriniu, džiugena, papuošalu, amuletu, interjero detale, dovana, siurprizu...  Vienas tai įvardina, kad taii laikina, trapu, pigu, kitas – originalu ir nepakartojama.
Sudominti  mus supančiomis gamtos „dovanomis“ stengiuosi dailės ir technologijų pamokose. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras yra priešais upelį, aplink daug įvairių medžių, augalų, gėlių. Priemonių mokiniai atsineša ir pasirinkę savo namų aplinkoje. Dažnai ir kuriame gamtoje, netoli mokyklos. Tik supažindinus, paaiškinus ir pademonstravus kaip surinktas medžiagas panaudoti, sulaukiu siūlymų ir panaudojimo galimybių variantų. Fitodizainas – augalų komponavimo ir projektavimo menas, o kad mokiniai noriai ir išradingai kuria, rodo jų darbų rezultatai. Kiekvieną kūrinėlį tinkamai sukomponavus, surišus, išaudus, suklijavus ar kitaip sujungus,  galima demonstruoti, dovanoti, suteikti džiaugsmą sau ir kitiems.
Ant Raudėnų mokyklos apsauginės tvorelės 8—9 kl. mokiniai iškaišė „kilimus“. Ant sausos oazės gabaliukų susmaigstę liepų žiedų vaisius 6—9 kl. mokiniai sukūrė erdvinius burbulus, vienus kabino, kitus pritvirtino ir susmeigė ant medinių iešmelių, kurie tapo mielomis dovanėlėmis. Penktokai piešė natūraliomis augalų spalvomis. Dešimtokai švendrių lapus „privertė paklusti“ ir „tapti“ suvenyrais. Įvairių augalų galima išsaugoti ilgam, tik reikia tinkamai sausai laikyti ir panaudoti žiemą ar kitu metų laiku. Prisidžiovinus lapų, žiedlapių – aplikuoti bet kada. Tik reikia pasitelkti kantrybę išmonę ir optimizmą. Pasidžiaukite mokinių darbeliais.
Dailės mokytoja Alma Stugienė
 
Susitikimai
Mokykloje organizuota Tėvų diena, į kurią  susirinko mokinių ir įkimokyklinukų mamos. Mokyklos direktorė Z. Bezarienė aptarė mokyklos reikalus, supažindino su uždaviniais mokslo metams, strateginio plano rengimu, aptarė lankomumo tvarką ir kt.Tėveliai galėjo individualiai susipažinti su savo vaikų Individualios pažangos stebėjimo aplankais, užpildė klausimynus apie mokyklos veiklą. Renginį užbaigė susitikimas su Šiaulių rajono pedagoginės- psichologinės tarnybos psichologu L. Jokūbpreikšu, kurio padedami visi bandė atsakyti į klausimą "Kaip kalbėtis su vaiku, kad jis išgirstų".
 
 
Sveikiname mokyklos direktorę Zitą Bezarienę!
Iškilmingame renginyje, kurio organizatorė buvo Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, įvykusiame Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje pagerbti geriausi mokytojai iš 60-ies savivaldybių. Renginyje taip pat dalyvavo ir mokytojus pasveikino Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.
„Mokytojai turi būti be galo atsidavę savo darbui, kad galėtų prisiimti tokią didelę atsakomybę – ugdyti jaunąjį Lietuvos pilietį, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Labai gerai žinau, ką reiškia iš šeimos pavogtas vakaras, kai praleidi jį su savo mokiniais. Dirbant mokykloje išnyksta riba tarp savo ir kitų šeimų vaikų, nes visi jie tampa savais ir pačiais brangiausiais. Dėkoju visiems šalies mokytojams už nuoširdų ir sunkų darbą“.
Apdovanojimas įteiktas ir mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorei Zitai Bezarienei.
Sportas
"​Olimpinis ruduo 2015" Kužių  mokykloje. Nuotraukoje mūsų mokyklos kvadrato, krepšinio, atsispaudimų bronzos laimėtojos.​
 
Būkime saugūs kelyje
Rugsėjo 14 dieną mūsų mokykloje lankėsi Šiaulių r. Kuršėnų nuovados pereigūnės. Jos susitiko su 1—2  klasių mokiniais. Pareigūnės paaiškino vaikams, kaip reikia saugiai pereiti gatvę, kuria kelio puse eiti namo, supažindino su pagrindiniais kelio ženklais. Vaikams buvo primintas pagalbos telefonas 112, kuriuo jie gali kreiptis dėl atsitikusios nelaimės. Susitikimo pabaigoje pareigūnės visiems vaikams padovanojo po atšvaitą, kad kelyje būtų matomi ir saugūs. 
R. Skudrickienė
 
 
 
Fotografijos pamoka
Mokslo metų pradžia Raudėnų daugiafunkciniame centre labai darbinga. Jau pirmą savaitę centre lankėsi Šiaulių Fotografijos muziejaus ekspozicijų konsultantė – gidė IEVA STOČKUTĖ. Konsultantė demonstravo skaidres „Fotografija vakar, šiandien ir rytoj“ ir labai nuosekliai visus 5—10 klasių mokinius bei mokytojus supažindino su fotografijų aktualumu. Papasakojo trumpai apie fotografijos atsiradimą. Išaiškino fotografijų svarbą ir pateikė konkrečias rekomendacijas kaip reikia fotografuoti. Mokė vizualiai ir suprantamai visų amžiaus grupių mokiniams. Ieva Stočkutė pristatė Fotografijos muziejų ir labai sudomino mokinius. Pakvietė apsilankyti muziejuje ir pratęsti pažintį su fotografijos įdomybėmis. Fotografijos specialistė analizavo fotografijos komponavimo subtilybes, kontrastų svarbą, plastines raiškos formas. Mokiniai mielai pozavo ir tokiu būdu mokėsi komponuoti.
Šiais mokslo metais daugiafunkciniame centre vyks integruotos pamokos „Metų laikai“ ir būtent fotografuojant ir fiksuojant metų laikus mokiniai pažins, stebės ir reflektuos. Įdomiausias ir originaliausias nuotraukas demonstruos parodoje, o įvertinti žadėjo viešnia Ieva.
Mokytoja Alma Stugienė
Jums gali būti įdomu ir naudinga!
 
 Rugsėjo 1-oji
Lietumi ir obuoliais kvepiantis rugsėjis pakvietė Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę grįžti į mokyklą. Skambant mokykliniam varpeliui  kieme  rinkosi ir rikiavosi eisenai į bažnyčią dešimtokai, vedini pirmokėliais,  mokiniai, mokytojai,  tėveliai. Su švente visus pasveikinęs kunigas Alioniidas Budrius pradėjo mišias. Po jų buvo iškilmingai atidengta lenta su nauju mokyklos pavadinimu, kurią klebonas pašventino. Iškėlę Lietuvos vėliavą, skambant mokykliniam varpeliui visi sugužėjome į mokyklą, kur šventinį montažą skaitė mokytojai, sveikinimo žodį tarė seniūnas A. Venckus, gerais mokinių mokymosi rezultatais, profesionaliai dirbančiais mokytojais džiaugėsi mokyklos direktorė Z. Bezarienė. Tradiciškai visus, o ypač mažuosius pasveikino dešimtokai. Mokslo metai prasideda... Ir vėl naujos viltys, išbandymai, sėkmės, o gal ir ....  Akimirkos
Visiems aktualu:
  PAŽINTINĖ  VEIKLA NETRADICINĖSE EDVĖSE
Rugsėjo 2-oji.  Turėtų vykti pamokos. Bet kaip jose išsėdėti po saulėtos vasaros... Tad nusprendėme organizuoti veiklą netradicinėse erdvėse - pievoje, prie upelio. Taip vadinosi ir mūsų projektas. Mokiniai patys susiskirstė grupėmis, kurios turėjo apsilankyti septyniose postuose ir atlikti užduotis. Mokytojai paruošė iš savo dėstomų dalykų įdomias užduotis, reikalaujančias ne tik žinių, bet ir ištvermės, išradingumo, kūrybiškumo ir nuoširdaus bendravimo. Sporto salėje laukė mokytojai Tomas, Erika ir Jelena su, pasak mokinių, sunkiomis, net pavojingomis,  bet super estafetėmis, žaidimais, pratimais. Mokytoja Vilija supažindino su upelio gyvūnija ir augmenija, kurią teko tyrinėti. Tik pirmiausia reikėjo deramai su upeliu pasisveikinti.... Emocingai tyrinėti ir leisti burbulai su chemijos mokytoja Laima. Atiduota duoklė ir poezijai. Ant suolelio ar šalia jo buvo kuriami poezijos posmai apie rudenį, po to skaitomi, inscenizuojami. Mokytoja Birutė pasiūlė mokiniams  pasitikrinti taiklumą. Susumavus komandos surinktus taškus, reikėjo apskaičiuoti komandos nario taiklumą tūkstantųjų, vienetų, dešimčių tikslumu. Perskaitę mokinių atsiliepimus supratome, kad Projektas - mokymas netradicinėse erdvėse  netradiciniais būdais pasiteisino. Štai keletas mokinių atsiliepimų:
Šlapia ir gražu...
Pavojinga, žaisminga, kūrybinga...
Atėmė daug jėgų...
Buvo smagu sveikintis su upeliu...
Sukūrėm tobulą eilėraštį...
Mokytoja S. Veidemanienė 

 

Data

Veiklos

Vieta

 

08-08

Pirmadienis

Dizaino studija prie tvenkinio

Dailės kabinetas,  tvenkinio pakrantė

 

Sporto varžybos

Sporto salė, stadionas

 

08-09

Antradienis

Diena su muzika

Muzikos kabinetas

 

08-10

Trečiadienis

Dizaino studija prie tvenkinio

Dailės kabinetas, tvenkinio pakrantė

 

Sporto varžybos

Sporto salė, stadionas

 

08-11

Ketvirtadienis

Informacinių technologijų įdomybės

Informacinių technologijų kabinetas

 

Žaidimai su vandeniu prie vandens

Mokykla, tvenkinio pakrantė

 

08-15

Pirmadienis

15.00 val

Žolinė prie Žaliūkių malūno. Visų norinčių išvyka į Šiaulius su folkloro ansambliu „Gerviki“

Rinktis prie mokyklos

 

08-16

Antradienis

Ikimokyklinukų diena mokykloje

Mokykla

 

Žaidimų popietė

IPUG kabinetas

 

08-17

Trečiadienis

Edukacinis žaidimas
„Išminties gyvatė“

Mokyklos foje

 

08-18

Ketvirtadienis

Informacinių technologijų įdomybės

Informacinių technologijų kabinetas

 

Pasakų skaitymas ir iliustravimas

Biblioteka

 

08-19

Penktadienis

Sportinės ir kitokios veiklos

Sporto salė, stadionas

 
 

08-20

Šeštadienis

Seniūnijos sporto turnyras

Sporto salė, stadionas

 

08-21

Sekmadienis

Šv. Baltramiejaus atlaidai

Raudėnų miestelio erdvės

 

 

Dalyvaujame projekte!

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimas

Kokių renginių daugiau reikia mokykloje?
 

Naujienos

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien72
mod_vvisit_counterVakar72
mod_vvisit_counterŠią savaitę460
mod_vvisit_counterPraėjusią savaitę268
mod_vvisit_counterŠį mėnesį969
mod_vvisit_counterPraėjusį mėnesį1097
mod_vvisit_counterViso125087