Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

                           Mokykloje dirba  9 mokytojai metodininkai, 5 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai                                                                                                                                    

Vardas Pavardė 
 Išsilavi
nimas
Specialybė

Dėst. dalykas

Kvalifikacinė
kategorija 

 
       Zita 
   Bezarienė
 aukštasis lietuvių kalba ir literatūra  

II vadybinė,

metodininkė

 direktorė
       
      Vaida Aleknavičienė
 aukštasis  anglų kalba ir pedagogika  anglų kalba metodininkė

 šokių būrelis,      8 kl. vadovė

 Stanislava Veidemanienė
 aukštasis  lietuvių kalba ir literatūra

 lietuvių kalba, 
teksto analizės modulis

metodininkė

 

Vaiva Bružienė

 aukštasis  muzikos pedagogika

muzika,

PUG pedagogė

metodininkė

5,6,7 kl.

vadovė 

 Irena 
Žalienė
 aukštasis  matematika  ekonomika; matematika, matematikos modulis

metodininkė

 
 Birutė Petronytė
 aukštasis

 matematika  informatika

 informacinės technologijos,

chemija;

fizika;

vyr.mokytoja


mokytoja

interneto svetainės vadovė

Alfredas Milaknis
 aukštasis  istorijos studijų programa istorija, pilietiškumo pagrindai vyr. mokytojas  
 Ramutis Navickas
 aukštasis kūno kultūra ir turizmas  kūno kultūra

metodininkas

sporto būrelių vadovas
 Jovita 
Lubienė
 aukštasis  lietuvių literatūra, 
etika
etika 

metodininkė

  etnografinio ansamblio vadovė
 Jelena Medvedeva
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika  rusų kalba

vyr.mokytoja

 
 Regina Skudrickienė
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika 4 klasė

metodininkė

4 klasės vadovė
Birutė Rupšytė aukštasis pradinio mokymo pedagogika  1 kl.  mokytoja 1 klasės vadovė
 Alma
Steponavi-čienė
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika

2, 3 klasės

 

metodininkė

 2, 3 klasių vadovė;

etnografinio būrelio vadovė

Alma Stugienė  aukštasis  priešmas, braižyba ir darbai dailė, technologijos

metodininkė

vyr. mokytoja

 
 Diana Kirjanienė
 aukštasis

 ikimokyklinio,
pradinio ugdymo pedagogika

IPUG pedagogė

mokytoja

 
Alma Lučinskienė
 aukštasis religijos mokslų studijų krypties katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių studijų programa

tikyba

mokytoja

IUG auklėtoja

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.