Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

 Mokyklos  vizija

Mokykla–daugiafunkcis centras, turintis kompetentingus vadovus ir aukštos kvalifikacijos pedagogus, įvairių sričių išorės partnerius, savanorystės pagrindais dirbančius bendruomenės narius, teiks kokybiškas švietimo paslaugas, mokinių pažangos sieks pagal kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius.

Bus nuolat plėtojamos mokinių ir kitų bendruomenės narių kūrybinės galios ir iniciatyvumas, puoselėjamos bendražmogiškosios ir etninės vertybės, glaudžiai bendraujama ir bendradarbiaujama su kaimo bendruomene. Mokykla–daugiafunkcis centras, atlikdamas savo pagrindines funkcijas, sieks tapti rajono švietimo ir kultūros įstaigų etnokultūrinės kompetencijos ir patirties sklaidos bei seniūnijos bendruomenės edukaciniu, sportiniu sveikatinimo ir užimtumo centru.

Jame veiks pilnos darbo dienos ikimokyklinio ugdymo grupė, bus teikiamos psichologo paslaugos. Įstaiga bus atvira visą dieną mokyklos ir kaimo bendruomenėms. Veiks mokinių dienos centras, bus sudaromos sąlygos verslo plėtojimui. 


Mokyklos  misija

Mokykla–daugiafunkcis centras teikia pradinį, pagrindinį ir neformalųjį ugdymą. Jam vadovauja patyrę ir kūrybingi vadovai, dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai. Tai inovatyvi įstaiga, siekianti aukštų ugdymo(si) rezultatų, sėkmingai dalyvaujanti rajono ir respublikinėje projektinėje veikloje, puoselėjanti sveikos gyvensenos, sportines, (etno)kultūros tradicijas. Įstaiga organizuoja netradicines pamokas ir veiklas, vykdo prevencines programas, yra atvira pokyčiams ir kaitai, tenkina įvairių gebėjimų mokinių poreikius.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.