Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Veiklius, energingus, ieškančius, kuriančius vaikus kviečiame į kūrybinę studiją V.E.I.K. smagiai praleisti laiką kartu!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Sveikatiada

Dienynas

 Rudens spalvos


Mokytoja Alma Steponavičienė organizavo mokinių kurtų darbelių ir knygučių parodėlę „Rudens spalvos“. Parodoje dalyvavo darželinukai, priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai. Vaikai turėjo padaryti darbelius iš gamtinės medžiagos ir sukurti knygučių apie rudenį.
Į parodą buvo atnešta 38 knygutės. Visos įdomios ir gražios. Sunku buvo išrinkti pačią įdomiausią, vertą prizo knygelę, todėl buvo apdovanoti visi vaikai.

 
 

 

Netradicinio ugdymo diena Raudėnų mokykloje-daugiafunkciame centre

Kaip ir kasmet po Mokslo ir žinių šventės mokykloje vyko netradicinio ugdymo užsiėmimai. Ankstesniais metais esame išbandę interaktyvias veiklas, sveikatinimo užsiėmimus, pamokas miestelio erdvėse ir t.t. Šiemet netradicinio ugdymo diena prasidėjo veiklomis, vykusiomis mokyklos ir lauko erdvėse. Pavadinome jas „Veikime kartu“ ir organizavome bendradarbiaudami su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato darbuotojais.

Dieną pradėjome rimtais darbais – mokiniai, vadovaujami savo klasių vadovų, rinko atstovus į mokyklos mokinių savivaldą, peržiūrėjo ir koregavo mokinio elgesio kodeksą, aptarė savo individualius mokymosi lūkesčius, planavo būsimas veiklas. Po rimto darbo reikėjo pasistiprinti – atrodo, kad bendruomeniniai pusryčiai po svarbių darbų taps mokyklos tradicija. Bendrai gerti arbatą ir valgyti susineštus užkandžius visiems buvo skanu, smagu ir šeimyniška.

Svečiai iš policijos komisariato atvyko tuoj po bendrų pusryčių. Atvyko ne tuščiomis: policininko profesiją pristatė papasakodami apie savo darbo ypatumus bei parodydami įvairią amuniciją, kuri naudojama ekstremaliais atvejais. 5–8 klasių mokiniai, dirbdami mišriose grupėse, pasitikrino savo loginio mąstymo gebėjimus specialiai įrengtame paslapčių kambaryje. Veiklas organizavo ne tik svečiai, bet ir mokyklos mokytojai: pradinių klasių mokiniai ugdė savo meninius gebėjimus ir kūrybiškumą vadovaujami pradinių klasių mokytojų,  su mokytoja V. Bružiene kiekvienas 5–8 klasių mokinys nusipynė draugystės apyrankę (nagingesni dar po vieną padarė savo artimam žmogui), matematines žinias mokiniai atgaivino su mokytoja I. Žaliene, o vadovaujami mokyklos direktorės Z. Bezarienės visi susipažino su mokyklos valdymo pradžiamoksliu.

Kokia gi diena be aktyvaus sporto? Judriaisiais žaidimais mokyklos stadione užbaigėme netradicinio ugdymo dieną.   

Refleksijos metu mokiniai sakė, kad smagu buvo dar nors vieną dieną nesisėsti į suolą prie vadovėlių

.

Mokytoja V. Aleknavičienė

 

 

Daugiau nei pusmetį veikianti “Tėvų linija” - vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais.

Daugiau informacijos:

 www.pvc.lt/lt/naujienos/434-tevu-linijoje-visiems-prieinama-psichologu-pagalba 

 www.facebook.com/PVC.lt/posts/2105794679447326

 

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.