Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Veiklius, energingus, ieškančius, kuriančius vaikus kviečiame į kūrybinę studiją V.E.I.K. smagiai praleisti laiką kartu!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Sveikatiada

Dienynas

 

1. R e i š k i u padėką 7 klasės mokinei Austėjai Abromavičiūtei respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Aš piešiu Lietuvą“ 5–10 klasių tarpe laimėjus II vietą.
2. R e i š k i u padėką 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui konkurse „Mano svajonių profesija“ savo amžiaus grupėje laimėjus I vietą.
3. R e i š k i u padėką mokytojai Almai Stugienei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas Vaida Aleknavičienė


Vadovaudamasi Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 2017–2018 mokslo
metų ugdymo planu:
1. R e i š k i u padėką už puikius II-ojo trimestro mokymosi rezultatus šiems mokiniams:
Šiaučiūnaitei Auksei – 1 kl.
Bružaitei Deimantei – 3 kl.
Kačinskiui Irmantui – 3 kl.
2. R e i š k i u padėką už labai gerą mokymąsi (8–10 balų):
Kirjanui Nedui – 10 kl.
Kačinskytei Irūnai – 6 kl.
3. R e i š k i u padėką už gerą mokymąsi (7–10 balų):
Girdėnui Nedui – 9 kl.
Kačinskytei Inetai – 5 kl.
4. R e i š k i u padėką už didžiausią individualią pažangą II trimestre šiems 5–10 klasių 

mokiniams (lyginama su 2017–2018 m. m. I trimestro įvertinimais):
Ivoškevičiui Lukui – 10 kl.
Mažeikaitei Arūnei – 10 kl.
Prochorovaitei Gabijai – 10 kl.
Duseikaitei Orintai – 9 kl.
Varnauskui Rokui – 7 kl.
Abromavičiūtei Austėjai – 7 kl.
Sakalauskui Nedui – 7 kl.
Starasotnikovui Nojui – 7 kl.
Kirjanaitei Karolinai – 7 kl.
Girdėnaitei Evai – 5 kl.
Girdėnui Kajui – 7 kl.
Mažeikaitei Smiltei – 6 kl.

Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui 24-osios Lietuvos dailės olimpiados rajono etape užėmusiam III vietą.
2. R e i š k i u padėką mokytojai Almai Stugienei.

3. R e i š k i u padėką 7-osios geografijos olimpiados „Mano gaublys“ rajono etapo laimėtojams:

3.1. Irūnai Kačinskytei (6 klasė) – I vieta;
3.2. Nedui Kirjanui (10 klasė) – I vieta;
3.3. Karolinai Kirjanaitei (7 klasė) – II vieta;
3.4. Gyčiui Ivoškevičiui (8 klasė) – III vieta.
4. R e i š k i u padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

 Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką 6 klasės mokinei Irūnai Kačinskytei Šiaurės Lietuvos V–VIII klasių mokinių integruotų gamtos mokslų ir biologijos olimpiados etape užėmusiai III vietą.
2. R e i š k i u padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką 6 klasės mokinei Irūnai Kačinskytei 5–8 klasių mokinių matematikos rajoninėje olimpiadoje užėmusiai II vietą.
2. R e i š k i u padėką mokytojai Irenai Žalienei.

Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką Lietuvos mokyklų moksleivių salės futbolo žaidynėse „Lady Golas 2018 m.“ užėmusioms II vietą:

1.1. Evai Girdėnaitei – 6 kl.
1.2. Samantai Gorskytei – 8 kl.
1.3. Aušrai Beleckaitei – 7 kl.

1.4. Ramintai Starasotnikovaitei – 7 kl.  

1.5. Austėjai Abromavičiūtei – 7 kl.
1.6. Karolinai Kirjanaitei – 7 kl.
1.7. Smiltei Mažeikaitei – 6 kl.
1.8. Irūnai Kačinskytei – 6 kl.
3. R e i š k i u padėką mokytojui Ramučiui Navickui.

 

Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką 6–10 klasių geografijos olimpiadoje ,,Mes – Lietuva“ užėmusiems III vietą:1.1. Gyčiui Ivoškevičiui – 8 kl.;
1.2 Nedui Girdėnui – 9 kl.;
1.3 Gabijai Prochorovaitei – 10 kl.;

1.4 Nedui Kirjanui – 10 kl.
2. R e i š k i u padėką 10 klasės mokinei Gabijai Prochorovaitei Istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ nuotraukų konkurso „Gamtos dovanos“ laureatei.
3. R e i š k i u padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

Direktorė Zita Bezarienė


 

1. R e i š k i u padėką 10 klasės mokiniu Nedui Kirjanui 51-oje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje rajone užė

musiam III vietą amžiaus grupėje.
2. R e i š k i u padėką 9 klasės mokiniu Nedui Girdėnui 51-oje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje rajone užėmusiam III vietą amžiaus grupėje.
3. R e i š k i u padėką mokytojai Vilijai Lapėnienei.

 

Direktorė Zita Bezarienė


 

Vadovaudamasi Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 2017–2018 mokslo metų ugdymo planu:
1. R e i š k i u padėką už puikius I-ojo trimestro mokymosi rezultatus šiems mokiniams:
Šiaučiūnaitei Auksei – 1 kl.
Bružaitei Deimantei – 3 kl.
Kačinskytei Irūnai – 6 kl.
2. R e i š k i u padėką už labai gerą mokymąsi (8–10 balų):
Kirjanaui Nedui – 10 kl.
3. R e i š k i u padėką už gerą mokymąsi (7–10 balų):
Girdėnui Nedui – 9 kl.
4. R e i š k i u padėką už didžiausią individualią pažangą I trimestre šiems mokiniams (lyginama su 2016–2017 m. m. metiniais įvertinimais):
Gumuliauskaitei Orintai – 1 kl.
Valantinui Faustui – 2 kl.
Bružaitei Deimantei – 3 kl.
Kirjanaitei Rubinai – 3 kl.

 
 


Sakalauskui Erikui – 3 kl.
Vaikasui Arnoldui – 3 kl.
Jocaitei Viltei – 4 kl.
Kačinskytei Inetai – 5 kl.
Kačinskytei Irūnai – 6 kl.
Dilnikui Deividui – 7 kl.
Varnauskui Rokui – 7 kl.
Gorskytei Samantai – 8 kl.
Ivoškevičiui Gyčiui – 8 kl.
Kirjanui Nedui – 10 kl.
Prochorovaitei Gabijai – 10 kl.


Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką 10 klasės mokinei Arūnei Mažeikaitei rajoniniame mokinių meninių darbų – kalendorių projektų konkurse „Laiko ratu“, skirtame Lietuvos 100-mečiui, užėmusiai I vietą 9-10 klasių grupėje.
2. R e i š k i u padėką rajoninėje parodoje-konkurse "Advento kalendoriai" užėmusiems III vietą:
  2.1. 7 klasės mokinei Karolinai Kirjanaitei (5–8 klasių tarpe);
  2.2. 7 klasės mokiniui Deividui Dilnikui ir 5 klasės mokinei Inetai Kačinskytei (5–8 klasių kolektyviniai darbai).
3. R e i š k i u padėką Šiaulių rajono mokinių plakatų konkurse, skirtame Tarptautinei nerūkymo dienai, užėmusiems prizines vietas:
3.1. 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui –II vieta;
3.2. 7 klasės mokiniui Deividui Dilnikui – III vieta.
4. R e i š k i u padėką dailės mokytojai Almai Stugienei.

Direktorė Zita Bezarienė


1. R e i š k i u padėką už aukštus rezultatus šalies informacinių technologijų konkurse „Bebras“:

    1.1. 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui – 2 vieta Šiaulių rajono savivaldybėje;

   1.2. 8 klasės mokiniui Gyčiui Ivoškevičiui – 3 vieta Šiaulių rajono savivaldybėje;

    1.3. 6 klasės mokinei Evai Girdėnaitei – 10 vieta Šiaulių rajono savivaldybėje.

2. R e i š k i u padėką informacinių technologijų mokytojai Birutei Petronytei.

Direktorė Zita Bezarienė


 

1. R e i š k i u padėką 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui Respublikiniame meninių darbų konkurse "Paslaptingame gyvūnijos pasaulyje" užėmusiam III vietą.

2. R e i š k i u padėką dailės mokytojai Almai Stugienei.

Direktorė Zita Bezarienė


 

ĮSAKYMAS

DĖL PADĖKOS MOKINIAMS

 

2017 m. rugsėjo 25 d.  Nr. Org.-160

Raudėnai

  1. R e i š k i u padėką 9 klasės mokiniui Nedui Girdėnui Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“  Šuoliukų per šokdynę varžybose užėmusiam I vietą.
  1. R e i š k i u padėką 10 klasės mokiniui Nedui Kirjanui Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“  Smiginio varžybose užėmusiam I vietą.
  1. R e i š k i u padėką 6 klasės mokinei Irūnai Kačinskytei Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“ Smiginio varžybose užėmusiai II vietą.
  1. R e i š k i u padėką 6 klasės mokinei Evai Girdėnaitei Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“ Lengvosios atletikos kroso varžybose užėmusiai II vietą.

        

  1. R e i š k i u padėką 9 klasės mokinei Orintai Duseikaitei Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“ Atsispaudimų nuo suolelio varžybose užėmusiai III vietą.
  1. R e i š k i u  padėką mokinėms, Šiaulių r. mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2017“ Futbolo varžybose užėmusioms II vietą:

1.1   Evai Girdėnaitei – 6 kl.

1.2   Samantai Gorskytei – 8 kl.

1.3   Ramintai Starasotnikovaitei –7 kl.

1.4   Karolinai Kirjanaitei – 7 kl.

1.5   Ramintai Starasotnikovaitei – 7 kl.

  1.  R e i š k i u padėką mokytojui Ramučiui Navickui.

      

Direktorė                                                                                                                    Zita Bezarienė

  

 

         


 

 


 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.