Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

Mokykloje 5-10 klasėse galioja dešimties balų vertimo sistema. Pastangos, pasiekimai ir žinios vertinamos pažymiais:

Pažymys Pažymio

pavadinimas

Apibrėžimas

Išvada
10 Puiki Puikios, išskirtinės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai Atsiskaityta,

išlaikyta

9 Labai gerai Tvirtos, geros žinios, gebėjimai ir įgūdžiai
8 Gerai Geresnės nei vidutinės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai
7 Vidutiniškai Vidutinės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, yra neesminių klaidų
6 Patenkinamai Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 Silpnai Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai tenkina vos aukštesnius nei minimalūs reikalavimai
4 Visai silpnai Vos minimalios žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, daug klaidų
3 Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai, daug esminių klaidų Neatsiskaityta, neišlaikyta
2
1 Darbas neatliktas, neatvyko atsiskaityti

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.