Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Veiklius, energingus, ieškančius, kuriančius vaikus kviečiame į kūrybinę studiją V.E.I.K. smagiai praleisti laiką kartu!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Sveikatiada

Dienynas

 

 

 

2008 metais Raudėnų mokykloje įkurtas profesinio informavimo taškas, kuriam vadovauja matematikos mokytoja metodininkė Irena Žalienė.

 Profesinio informavimo taške  kaupiama  informacija apie mokslo, studijų, profesinio pasirinkimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.  Profesinio informavimo taškas aprūpintas kompiuterine technika, turi prieigą prie Interneto. Taigi  galima savarankiškai ieškoti informacijos ir tirti savo galimybes. Nors   PIT įkurtas mokyklose, jis atviras visiems, kurie domisi mokslo ir darbo galimybėmis, nori persikvalifikuoti, pakeisti studijų kryptį ar įgyti dar vieną profesiją, kuriems reikalinga išsami informacija.

 

 

Profesinio informavimo gairės

  1. Profesinis informavimas skirtas 8-10 klasių mokiniams, asmenims, „iškritusiems“ iš bendrojo švietimo sistemos.

  2. Profesinio informavimo sistema turi remtis profesinio orientavimo strategija, patvirtinta LR Švietimo ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. Nr. ISAK1635 A1-180.

  3. Supažindinti mokinius su profesijos įgijimo galimybėmis, ši profesinio rengimo sistema, Lietuvos švietimo sistema bei mokyklų tipais.

  4. Mokyti planuoti profesinę karjerą, pasinaudoti virtualiomis informavimo priemonėmis.

  5. Lankymasis ir konsultavimasis darbo rinkos mokymo tarnybose, jaunimo darbo centre, profesinėse ir kitose mokyklose, gamyklose ir susitikimai su įvairių profesijų atstovais ir verslo žmonėmis.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.