Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ TAISYKLĖS

ESU KULTŪRINGAS – GERBIU APLINKINIUS:

◊ Pasisveikinu;

◊ Nesikeikiu ir nesipravardžiuoju;

◊ Elgiuosi draugiškai;

◊ Išklausau;

◊ Nesimušu;

◊ Tvarkingai rengiuosi;

◊ Nešiukšlinu;

◊ Nesėdžiu ant palangių.

Į MOKYKLĄ EINU MOKYTIS:

◊ Stengiuosi mokytis;

◊ Atsinešu visas reikiamas priemones;

◊ Persirengiu kūno kultūrai;

◊ Klausau mokytojų;

◊ Padedu kitiems;

◊ Bendrauju ir bendradarbiauju;

◊ Be priežasties nepraleidžiu pamokų;

◊ Atlieku namų darbus;

◊ Tausoju knygas.

TAUSOJU SAVO IR KITŲ SVEIKATĄ:

◊ Nesimušu ir nesistumdau;

◊ Elgiuosi saugiai;

◊ Kalbu ramiai ir nerėkauju.

SKATINIMO PRIEMONĖS

 • o Mokiniai, kurie  mokslo  metus baigė labai gerais ir gerais pažymiais (7-10), apdovanojami mokyklos direktorės padėkos raštu ir dovanėle.                                                                                                                                                         
 • o Mokiniai, kurie per trimestrą   be nepateisinamos priežasties nepraleido pamokų, paskatinami mokyklos direktorės padėka.                                    
 • o Aktyviausiems mokiniams klasės vadovas pareiškia padėką žodžiu ar raštu.

                                                     DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

 • o Klasės vadovo individualus pokalbis su mokiniu ir/arba tėvais.
 • o Pokalbis su mokyklos direktore.
 • o Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui, tėvams ir pačiam mokiniui.

 

 

5-10 KLASIŲ MOKINIŲ TAISYKLĖS

ESU KULTŪRINGAS – GERBIU APLINKINIUS:

◊ Pasisveikinu;

◊ Nesikeikiu ir nesipravardžiuoju;

◊ Elgiuosi draugiškai;

◊ Išklausau;

◊ Nesimušu;

◊ Tvarkingai rengiuosi;

◊ Nešiukšlinu.

Į MOKYKLĄ EINU MOKYTIS:

◊ Stengiuosi mokytis;

◊ Atsinešu visas reikiamas priemones;

◊ Persirengiu kūno kultūrai;

◊ Klausau mokytojų;

◊ Padedu kitiems;

◊ Bendrauju ir bendradarbiauju;

◊ Be priežasties nepraleidžiu pamokų;

◊ Atlieku namų darbus.

TAUSOJU SAVO IR KITŲ SVEIKATĄ:

◊ Nesimušu ir nesistumdau;

◊ Nerūkau;

◊ Kuo mažiau naudoju telefoną;

◊ Elgiuosi saugiai;

◊ Kalbu ramiai ir nerėkauju;

◊ Be reikalo nelakstau ir netriukšmauju.

SKATINIMO PRIEMONĖS

 • Mokiniai, kurie  mokslo  metus baigė labai gerais ir gerais pažymiais (7-10), apdovanojami mokyklos direktorės padėkos raštu ir dovanėle.                                                                                                                                                         
 • Mokiniai, kurie per trimestrą   be nepateisinamos priežasties nepraleido pamokų, paskatinami mokyklos direktorės padėka.                                     
 • Aktyviausiems mokiniams klasės vadovas pareiškia padėką žodžiu ar raštu.

DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 • Klasės vadovo individualus pokalbis su mokiniu ir/arba tėvais.
 • Pokalbis su mokyklos direktore.
 • Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui, tėvams ir pačiam mokiniui.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.