Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL SUTARTIS,

DARBO UŽMOKESTĮ  2018 M. (III KETVIRTIS)

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Darbo
užmokestis
(eurais)

Administracija 1 1223,05

Pradinio ugdymo mokytojas

3 654,02

Pagrindinio ugdymo mokytojas

13 365,07
Pagalbą teikiantis specialistas
(logopedas)
2

320,88

Aplinkos administravimo specialistas 
(pavaduotojas ūkio reikalams,
sekretorius,  kompiuterių 
priežiūros specialistas)

3 365,14

Pastatų ir aplinkos priežiūrą
atliekantys darbuotojai
(darbininkas, valytojas,
rūbininkas-budėtojas, virėja)

7 301,45
Sargas 3 371,98

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.