Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

 

 

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, vertinimo išvada

 

 

  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

 

 

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2020 M.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, 

SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS,   

PATEIKIMO GALIMYBES ATMINTINĖ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

  1. Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorei Zitai Bezarienei (raštu, paštu) adresu Tryškių g. 4, Raudėnai, Šiaulių r., elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu (8 41) 37 66 35.
  2. Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai Irenai Žalienei, atsakingai už korupcijos prevenciją mokykloje, elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu (8 686) 42733;
  3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje:  už korupcijos prevenciją atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ersida Medžiūnienė, tel. (8 41) 59 96 46, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai;
  4. Elektroniniu paštu: pranešThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faksu (8 5) 266 3307.
  5. Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Kovokime su korupcija kartu!

Korupcijos prevencija!

 

 

 

 

 

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.